BITRANSAMIN càpsules INTERSA.

Depuració hepàtica i digestiva. Conté plantes que afavoreixen el procés natural de depuració de l'organisme.

13.50